Розробка принципової схеми

Принципова схема системи пожежної сигналізації складських приміщень описана в п.2.5 даної записки. Окремо слід зупинитися на побудові випромінювача ІЧ випромінювання, блока живлення та схеми витримки часу яка використовується для виключення спрацьовування пристрою в момент ввімкнення.

Випромінювач ІЧ-випромінювання:

Випромінювач ІЧ-випромінювання сконструйований на основі генератора на двох логічних елементах ІМС К176ЛА7. В колі зворотного зв'язку яких ввімкнено елементи R1 та С1 з номіналами, які задають частоту генерації рівною 8 кГц, резистори R2 і R3 служать для обмеження струму світлодіода HL1. Принципова схема випромінювача зображена на рис.2.

Схема принципова випромінювача ІЧ-випромінювання

Рис. 2. Схема принципова випромінювача ІЧ-випромінювання.

Схема витримки часу виконана за допомогою релейних елементів типу РЕС55 (К1, К2) та РЕС9 - К3. В якості часозатримуючого кола при ввімкненні пристрою використовується транзисторний ключ VT1, VT2 з елементами, що обумовлюють затримку часу - С1, R2. Принципова схема зображена на рис. 3.

Рис. 3. Схема принципова витримки часу в момент ввімкнення

Блок живлення пристрою пожежної сигналізації розроблений на основі схеми двопівперіодного випрямляча з фільтруючим конденсатором та стабілізатора напруги з додатковим регулюючим транзистором. Схема являється стандарною без додаткових елементів (рис. 4).

Блок живлення. Схема електрична принципова

Рис.4. Блок живлення. Схема електрична принципова.

Розрахунок елементів схеми приведено в п.2.4.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >