Вступ

Пожежі завдають величезного матеріального збитку і у ряді випадків супроводжуються загибеллю людей. Тому захист від пожеж є найважливішим обов'язком кожного члена суспільства і проводиться в загальнодержавному масштабі.

Протипожежний захист має на своїй меті дослідження найбільш ефективних, економічно доцільних і технічно обґрунтованих способів і засобів попередження пожеж і їх ліквідації з мінімальним збитком при найбільш раціональному використанні сил і технічних засобів гасіння.

Пожежна безпека - це стан об'єкту, при якому виключається можливість пожежі, а у разі його виникнення використовуються необхідні заходи по усуненню негативного впливу небезпечних чинників пожежі на людей, споруди і матеріальних цінностей

Пожежна безпека може бути забезпечена заходами пожежної профілактики і активного пожежного захисту. Пожежна профілактика включає комплекс заходів, направлених на попередження пожежі або зменшення його наслідків. Активний пожежний захист - заходи, що забезпечують успішну боротьбу з пожежами або вибухонебезпечною ситуацією.

Пожежа - це горіння поза спеціальним вогнищем, яке не контролюється і може привести до масового ураження і загибелі людей, а також до нанесення екологічної, матеріальної і іншої шкоди.

Горіння - це хімічна реакція окислення, що супроводжується виділенням теплоти і світла. Для виникнення горіння потрібна наявність трьох чинників: горючої речовини, окислювача і джерела загоряння. Окислювачами можуть бути кисень, хлор, фтор, бром, йод, окисли азоту і інші. Крім того, необхідно щоб горюча речовина була нагріта до певної температури і знаходилося в певному кількісному співвідношенні з окислювачем, а джерело загоряння мало певну енергію.

Найбільша швидкість горіння спостерігається в чистому кисні. При зменшенні змісту кисню в повітрі горіння припиняється. Горіння при достатній і надмірної концентрації окислювача називається повним, а при його браку - неповним.

Виділяють три основні види самоприскорення хімічної реакції при горінні: тепловою, ланцюговою і тепловою для ланцюжка. Тепловий механізм зв'язаний з екзотермічністю процесу окислення і зростанням швидкості хімічної реакції з підвищенням температури. Ланцюгове прискорення реакції пов'язане з каталізом перетворень, які здійснюють проміжні продукти перетворень. Реальні процеси горіння здійснюються, як правило, по комбінованому (тепловою для ланцюжка) механізму.

Автоматизація - це застосування комплексу засобів, що дозволяють здійснювати виробничі процеси без особистої участі людини, але під її контролем. Автоматизація виробничих процесів приводить до збільшення випуску, зниженню собівартості і поліпшенню якості продукції, зменшує чисельність обслуговуючого персоналу, підвищує надійність і довговічність машин, дає економію матеріалів, поліпшує умови праці і техніки безпеки.

Автоматизація звільняє людину від необхідності безпосереднього керування механізмами. В автоматизованому процесі виробництва роль людини зводиться до налагодження, регулюванню, обслуговуванні засобів автоматизації і спостереженню за їхньою роботою. Якщо автоматизація полегшує фізичну працю людини, то автоматизація має мету полегшити так само і розумову працю. Експлуатація засобів автоматизації вимагає від обслуговуючого персоналу високої технічної кваліфікації.

Автоматизовані пристрої досить широко використовуються в народному господарстві та в промисловості для контролю за певними об'єктами, для збору характеристик об'єктів. Використання таких пристроїв дає змогу здешевити обладнання, не допустити простоїв та нераціонального його використання.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >