Визначення складу бетонної суміші

Загальні положення

Склад бетонної суміші визначають за методом абсолютних об'ємів у відповідності з рекомендаціями (1). При цьому в ході розрахунків здійснюють коректування отримання параметрів суміші з метою:

забезпечення спеціальних властивостей бетону, зазначених в завданні на курсову роботу (морозостійкість, водостійкість, водонепроникність, стійкість до агресивної дії навколишнього середовища тощо);

зниження витрати цементу;

скорочення циклу теплової обробки бетону, прискорення його твердіння, забезпечення можливості бетонування при низьких температурах навколишнього середовища тощо.

Як правило, цього досягають застосуванням різних хімічних добавок та інших технологічних прийомів. В процесі виконання розрахунків необхідно обґрунтувати (з посиланням на відповідні нормативні вказівки) прийняти рішення про застосування тих чи інших технологічних прийомів в даній конкретній ситуації.

Розрахунок складу бетонної суміші

  • 1. Визначення величини водоцементного відношення В/Ц як головної умови, при якій буде забезпечена задана міцність (марка) бетону Rб в даній конкретній ситуації. В залежності від міцності бетону величину В/Ц визначають за формулами
  • - для бетонів середньої міцності:

(1)

- для бетонів відносно високої міцності:

(2)

(3)

Величину емпіричних коефіцієнтів А та А1 (вплив на міцність бетону якості крупного заповнювача) приймають за даними табл..4.

Табл.4

Коефіцієнт якості заповнювачів

Заповнювачі

А

А1

Високоякісні

0,65

0,43

Рядові

0,60

0,40

Невисокої якості

0,55

0,37

2. Визначення водопотреби “В” бетонної суміші, як головного факторау її легкоукладальності (рухливості або жорсткості), здійснюють за табл.5, в якій для кожної марки б/суміші наведено орієнтовну витрату води на 1 м3 суміші з урахуванням виду і розміру крупного заповнювача, модуля крупності піску та водопотреби для тіста нормальної густоти цементу.

Табл.5

Витрати води на 1м3 суміші

Марка суміші

Укладальність

Витрати води, л/м3 при крупності, мм

жорсткість,с

рухливість, ОК, см

гравію

щебеню

10

20

40

70

10

20

40

70

Ж4

31

150

135

125

120

160

150

135

130

Ж3

21...30

160

145

130

125

170

160

145

140

Ж2

11...20

165

150

135

130

175

165

150

145

Ж1

5...10

175

160

145

140

185

175

160

155

П1

1...4

4

190

175

160

155

200

190

175

170

П2

5...9

200

185

170

165

210

200

185

180

П3

10...15

215

205

190

180

225

215

200

190

П4

16

225

220

205

195

235

230

215

205

Примітка. Дані наведені для сумішей на цементні з нормальною густиною тіста 26...28% і на піску з модулем крупності Мкр = 2.

При зміні нормальної густини на кожен відсоток в менший бік витрату води треба зменшити на 3...5 л/м3, в більший збільшити на ту ж величину.

При зміні Мкр піску в менший бік, на кожні 0,5 його значення треба збільшувати, а в більшу сторону зменшувати витрату води на 3...5 л/м3.

У випадку застосування пластифікуючих добавок одержану за таблицею витрату води відповідно зменшують в залежності від ефективності добавок.

3. Витрату цементу "Ц" на 1,0 м3 бетонної суміші визначають за формулою

4. Визначення пустотності щебеню (гравію) Vпщ в долях одиниці

де щ - насипна густина щебеню кг/л,

щ - середня густина породи (зерен) щебеню, кг/л.

5. Витрату щебеню в кг/м бетонної суміші визначають за формулою

де коефіцієнт розсування зерен щебеню цементним розчином в бетоні; для жорстких сумішей його величину приймають = 1,05, а для рухливих за табл.6.

Табл.6

Коефіцієнт розсуву щебеню

Витрати цементу на 1 м3 суміші

Показник легкоукладальності

осадка конусу, см

жорсткість,

20...40 с

5...10

1...4

200

1,22

1,18

1,10

250

1,28

1,22

1,12

300

1,34

1,28

1,14

350

1,40

1,84

1,16

400

1,48

1,40

1,18

500

1,60

1,48

1,20

6. Витрати піску “П” в кг на 1 м3 суміші визначаються за формулою абсолютних об'ємів

дец, щ, п середня густина зерен цементу, щебеню та піску відповідно.

7. Коефіцієнт виходу бетонної суміші

8. Розрахунок вартості “С” матеріалів на 1 м3 бетонної суміші

С = СцЦ + СпП + СщЩ + СдД

Де Сц, Сп, Сщ, Сд вартість 1 кг цементу, піску, щебеню і добавки відповідно

(Д витрати добавки на 1 м3 суміші)

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >