Загальні вказівки

Мета індивідуальної роботи з дисципліни "Бетонів та будівельні розчини" - закріпити та поглибити знання, одержані студентами в процесі вивчення теоретичного курсу та здобути навички самостійного вирішення технологічних задач в сфері бетонознавства, які пов'язані з виконанням функцій технолога будівельних виробів та матеріалів, технолога на заводах залізобетонних конструкцій, в будівельних, проектних та науково-дослідних організаціях.

Інформаційною базою для виконання індивідуальної роботи є матеріал лекцій, підручники, учбові посібники та рекомендовані до самостійною вивчення літературні та нормативно-довідкові джерела, державні стандарти, інструкції та рекомендації, які пов'язані із застосуванням бетонів і розчинів в будівництві

Основна інформація із нормативно-довідкових джерел наведена в додатках до даних методичних вказівок. Цією інформацією слід користуватися при виконанні індивідуальної роботи.

Комплекс технологічних розрахунків та обґрунтувань рішень, які приймають в даній курсовій роботі, відповідають змісту основних етапів технологічної підготовки виробництва бетонної суміші на підприємствах будівельної індустрії в конкретних умовах, передбачених завданням.

Зміст індивідуальної роботи включає обґрунтування вибору вихідних (сировинних) матеріалів для приготування бетонної суміші та визначення оптимального складу бетону за критерієм, "вартість бетонної суміші " або "витрата цементу" з урахуванням спеціальних вимог до бетону, які випливають з особливостей технології виготовлення або зведення монолітних і залізобетонних конструкцій га умов їх експлуатації.

Основні розділи індивідуальної роботи:

Технологічний аналіз ситуації;

Обґрунтування та вибір можливих варіантів вихідних (сировинних) матеріалів для приготування бетонної суміші;

Оптимізація складу бетонної суміші за встановленим критерієм;

Висновки.

Для пошуку оптимального складу бетонної суміші застосовують ітераційний підхід, аналізуючи і порівнюючи вартість (або витрату цементу на 1,0 м3) бетонної суміші кількох можливих варіантів композицій вихідних матеріалів і добавок.

Обсяг індивідуальної роботи - 15...25 сторінок тексту, акуратно написаного з однієї сторони на аркушах стандартного розміру

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >