Oracle ВІ Сервер


Oracle ВІ Сервер

Доступ до Oracle ВІ Server надається через стандартний, сумісний з ODBC 2.0 інтерфейс. Сервер виконує дві основні функції: компіляцію вхідних запитів у виконуваний програмний код і його виконання. Клієнти Oracle ВІ Server можуть проглядати логічну схему даних, не залежну від фізичної структури даних у джерелі. Клієнти Oracle ВІ Server надсилають спрощений логічний SQL-запит, який трансформується сервером у комбінацію фізичного SQL, що надсилається до різних СУБД - джерел даних і проміжного коду, який виконується всередині Oracle ВІ Server Execution Engine. Oracle BI Server також має необхідну серверну інфраструктуру для управління сесіями і запитами, відмінами, веденням журналів, моніторингу та інші адміністративні серверні функції.

Oracle ВІ Server виконує такі базові функції:

 • o розбір і компіляція запиту;
 • o компіляція запиту складається з п'яти стадій: 1) синтаксичний аналіз, 2) генерація логічного запиту, 3) навігація, 4) переписування, 5) генерація коду. На виході компілятора запиту - виконуваний код. Код передається механізму виконання, який відповідає за виконання коду в паралельному режимі. Oracle ВІ Server використовує інновації в техніці розбору і компіляції запитів, інтеграції даних залежно від змісту, паралельного виконання, адаптерів для з'єднання з джерелами даних тощо;
 • o синтаксичний аналіз. На першій стадії компіляції багатопотоковий синтаксичний аналізатор підтримує повний синтаксис ANSISQL92 (включаючи підзапити і похідні таблиці) і в результаті створює дерево синтаксичного розбору. Потім компонент генерації логічних запитів перетворює початковий запит у спрощений SQL, що підтримується Oracle ВІ Server;
 • o генерація логічних запитів. Стадії навігації і переписування охоплюють основний обсяг роботи щодо компіляції запиту. Підсумком цих двох основних стадій є план виконання, який далі передається на стадію генерації коду. Навігатор відповідає за можливості інтеграції даних з урахуванням змісту даних - при вході навігатор створює дерево логічного запиту, що описує точну семантику запрошуваних даних, а при виході - початковий фізичний план виконання. Навігатор використовує інформацію про вміст для того, щоб усунути переважну більшість об'єднань даних з різних баз даних в одному запиті. Він має також вбудовані можливості стандартної бізнес-аналітики;
 • o переписування запитів/оптимізація. Після генерації початкового фізичного плану виконання навігатором на стадії переписування запиту відбуватиметься оптимізація розподілених реляційних запитів і генерація оптимальних запитів SQL з урахуванням специфіки кожного конкретного сервера. Ця стадія включає генерацію плану щодо об'єднання даних з багатьох баз даних, функціональний компенсаційний аналіз, а також генерацію оптимізованого SQL. Механізм обробки об'єднань даних сервера Oracle ВІ активізується кожного разу залежно від таких чинників: фізичного розташування таблиць, особливості функціональності SQL, що підтримується базою даних, а також аналітичної складності початкового логічного залиту. Нині підтримується два типи об'єднань: sort/merge і nested loops, з'єднання запитів, що параметризуються. Сервер оптимізує навантаження на бази даних і мережу. Це досягається за рахунок спеціальної обробки Group by і функцій агрегації, фільтрів, а також багатопотокових SQL; сервер запит компіляція інформаційний
 • o збереження еквівалентності. При переписуванні запитів на підвалити і передачі їх до баз даних забезпечується збереження еквівалентності запиту, що допомагає скоротити навантаження на базу даних і мережу;
 • o генерація коду включає формування запитів специфічних для конкретного типу СУБД (генерації фізичного SQL). Тут також генерується код для інших операцій, які реалізуються на сервері, без передачі запитів до віддалених СУБД.

Система паралельного виконання. Система виконання Oracle ВІ Server - це сучасна система паралельного виконання SQL-запитів, розширена аналітичними операторами. Вона на новому рівні використовує сучасні технології та архітектурні концепції. До основних функцій системи належать:

 • o пересилка функцій. Oracle ВІ Server пересилає до СУВД SQL-запити, директиви для виконання проходів агрегацій, а також директиви для різних видів фільтрів у початковій базі даних;
 • o паралельне виконання запитів. Oracle ВІ Server дає змогу здійснювати паралельне формування і виконання запитів;
 • o оптимізація сортування. Oracle ВІ Server має у своєму розпорядженні можливості, що дають змогу здійснювати паралельне сортування;
 • o злиття. Oracle ВІ Server оснащена розвинутими засобами, що дозволяють поєднувати два або більше наборів результатів з кількома паралельними запитами;
 • o ранжування і фільтрація.

Надійність інформації. Oracle ВІ Server визначає і зберігає всі елементи аналітичних обчислень у вигляді метаданих у центральному репозиторії. Це допомагає забезпечити користувачів централізованою, узгодженою системою опису показників. У разі зміни визначення показника необхідно внести виправлення тільки в одному місці, після чого скрізь застосовуватиметься вже нове визначення.

Доступ до інформації Oracle ВІ Server. Oracle ВІ Server для інших застосувань сприймається як джерело даних ODBC 2.0. Це означає, що фактично будь-який генератор звітів або інструмент запиту, сумісний зі стандартом ODBC, може використовувати Oracle Analytics як базу даних. У такому разі інструмент формування запитів/звітів не потребує засобів підключення до джерел даних, він повністю захищений від змін у початкових таблицях і платформах баз даних, миттєво реагує на появу агрегатів даних, автоматично використовує вбудовані засоби безпеки і підтримки пулу з'єднань Oracle ВІ Server і може використовувати всі показники та стовпці ПрО, неначе вони були записані у звичайній схемі бази даних. Користувачі, які застосовують такі інструментальні засоби, також захищені від вірогідності отримання помилкових результатів унаслідок неправильного з'єднання таблиць або втрати даних.

Oracle Analytics Web, Oracle Analytics Web Server створює призначений для користувача інтерфейс в Oracle Answers і Interactive Dashboards, який використовується для візуаліза-ції даних з Oracle ВІ Server. Він взаємодіє з сервером Oracle ВІ Server як ODBC-клієнт і виконує низку важливих функцій, а саме: створює призначений для користувача інтерфейс для Answers і Dashboards; відповідає на вибір користувача, формує логічні SQL-запити для Oracle ВІ Server і відстежує логічні оператори SQL та їх результати; записує створювані користувачем описи того, яким чином мають бути представлені дані і взаємодіє з системою побудови діаграм для їх генерації; агре-гує дані після генерації сервером Oracle ВІ Server результатів. Oracle ВІ Server також забезпечує Oracle Analytics Web метада-ними, що включають такі властивості стовпців, як вид даних, правила агрегації.

Найважливішими функціями Oracle Analytics Web є:

 • 1. Web-середовище. Oracle Analytics Web забезпечує користувачів широким спектром можливостей завдяки 100-від-сотковому чистому Web-середовищу на основі HTML, DHTML і Javascript. Користувачеві не доведеться виконувати завантаження клієнта, використовувати програмні розширення, елементи управління на базі ACTIVE-X або аплети. Це дає змогу користувачам при мінімальному навчанні виконувати новий вигляд аналізу і створювати нові запити, вказуючи і вибираючи мишкою потрібне в логічній моделі інформації, що відображатиметься у браузері.
 • 2. Генерація логічних запитів SQL. Oracle Analytics Web дає користувачам можливість візуально формувати запити за допомогою інтерфейсів Answers і Dashboard шляхом представлення візуальної картини запиту при виборі і регулюванні параметрів стовпців і додаванні фільтрів (обмежень) до запиту користувачем. Інтерфейс Answers також надає можливість прямо вводити логічний запит SQL - результати вже можна відформатувати і відобразити в Answers. Як тільки користувачем був сформований запит, Oracle Analytics Web надішле логічний SQL-запит сервера Oracle ВІ Server.
 • 3. Персоналізація інтерфейсу користувача. Якщо користувачі Answers і Dashboard персоналізуватимуть структуру у свій, призначений для користувача, інтерфейс, включаючи вигляд, опис формату, властивості окремих діаграм, таблиць і зведених таблиць, Oracle Analytics Web зберігатиме ці персональні визначення в каталозі метаданих, який називається Web-каталогом, що є схемою XML, яка включає метадані, що описують призначений для користувача інтерфейс.
 • 4. Адміністрування Web-каталога. Oracle Analytics Web підтримує засоби адміністрування через браузер, що дає змогу управляти Web-каталогом. Адміністратори можуть контролювати доступ користувачів до різних інформаційних панелей, встановлювати привілеї користувачів, створювати та управляти групами і ролями, змінювати списки членства у групі, змінювати назву або видаляти теки каталогів і збережені результати аналізу, а також переглядати й управляти сеансами.

б. Інтерфейс Web-сервісів. Oracle Analytics Web пропонує АРІ, який використовує протокол Simple Object Access Protocol (SOAP). SOAP API може використовуватися для побудови призначеного користувачеві інтерфейсу, що персоналізується, або інтеграції функціональності Oracle Analytics з наявними застосуваннями. Цей АРІ може застосовуватися для запуску і управління Web-сеансами, завантаження результатів з Analytics Web у форматі XML, інтеграції результатів Analytics Web з будь-якими динамічними Web-сторінками і портальними інфраструктурами, включаючи Oracle Portal та будь-які інші портали, сумісні з JSR-168/WSRP, об'єднання параметрів звітів і логічних запитів SQL для виконання аналізу і отримання результатів, а також для навігації за Web-каталогом та управління ним.

6. Продуктивність і масштабованість. Oracle Analytics Web дає можливість об'єднувати сервери у кластери для масштабування. Якщо продуктивність Web-сервера стає недостатньою, адміністратор може надбудувати конфігурацію Analytic Web і HTTP-серверів. Підтримується велика кількість можливостей балансування навантаження, які допомагають розподіляти призначені для користувача сеанси і зберігати прив'язку сеансу до HTTP-сервера, що вибраний для цього сеансу.

Oracle ВІ Answer в забезпечує кінцевих користувачів повним спектром можливостей для виконання довільних запитів та аналізу. Застосування функціонує в чистому Web-середовищі і розроблене для користувачів, які хочуть створювати нові аналітичні запити або модифікувати і змінювати вже наявні аналітичні запити, що відображаються на сторінці інформаційної панелі.

Користувачі взаємодіють з логічним поданням інформації, повністю захищеної від складності структур даних, і можуть з легкістю створювати діаграми, зведені таблиці, звіти, шаблони та інформаційні панелі, які є інтерактивними, містять деталізацію даних, можуть зберігатися, передаватися, змінюватися, форматуватися або інтегруватися з персональною інформаційною панеллю користувача чи корпоративним порталом.

Використання Oracle ВІ Answers. Користувачі швидко навчаються роботі з Answers. Вони працюють зі зрозумілими інформаційними моделями, що використовують тільки бізнес-термінологію. Робота користувача з Answers починається з виділення ПрО ("Маркетинг", "Збут" або "Товарно-матеріальні ресурси") шляхом вибору теки з Answers. Конкретні терміни можуть вибиратися за допомогою покажчика і клацання мишею для формування стовпця під час аналізу. При виборі об'єктів "Регіон", "Дохід" і "Поточний місяць" будуть виконані обчислення типу "Показати дохід за кожним регіоном за поточний місяць".

Після вибору користувачем термінів і стовпців Oracle Answers сформує запит, який називається "Логічним SQL запитом", оскільки він представляє логічний зміст запиту. Такий запит буде надіслано серверу Oracle ВІ, що проаналізує його і створить подальші запити іншим джерелам даних, в яких зберігається інформація.

До важливих функцій Oracle ВІ Answers належать:

І) незалежність від організації зберігання даних. Oracle ВІ Answers усуває для користувачів необхідність розуміння того, як організоване фізичне зберігання даних (наприклад, у якій таблиці зберігаються дані щодо доходів за поточний місяць).

Показники можуть бути вибрані одним натисненням мишки, навіть якщо інформація зберігається у двох різних фізичних базах даних. Oracle Answers також захищає користувачів від необхідності розбиратися в бізнес-правилах;

 • 2) потужні можливості візуалізації. Oracle ВІ Answers пропонує користувачам кілька способів проглядання даних - за допомогою таблиць, діаграм або зведених таблиць, а також одночасного комбінованого перегляду даних. Після збереження результатів виконаного аналізу користувачі можуть вибрати за допомогою клацання мишки редактор інформаційної панелі для того, щоб вставити зображення у сторінки інформаційної панелі;
 • 3) обмін аналітичними запитами в режимі он-лайн. Аналітичні запити після створення можуть бути збережені з метою особистого користування або опубліковані для застосування широким колом користувачів. На відміну від шаблонів звітів інших продуктів, збережені аналітичні запити можуть змінюватися без яких-небудь обмежень;
 • 4) збережені аналітичні запити. Показники, описові атрибути, фільтри, схеми сортування, проміжні підсумки, діаграми і зображення зведених таблиць можуть додаватися, видалятися або змінюватися. Після того, як користувачем були зроблені усі зміни, новий аналітичний запит може бути збережений і переданий будь-якій групі користувачів;
 • 5) персоналізація. Oracle ВІ Answers автоматично фільтрує та індивідуалізує інформацію для користувача відповідно до ідентифікаційної інформації користувача або ролі. В інших продуктах для використання залежної від ролі персоналізації адміністраторам необхідно визначати, створювати і заповнювати додаткові таблиці та зображення, що називаються таблицями прав доступу (permission tables), які встановлюють фільтри на рівні даних. Oracle Answers індивідуалізує інформацію, зводить до мінімуму зміни в базах даних і робить виконання запитів ефективнішим;
 • 6) незалежність від організації фізичного зберігання даних. Oracle ВІ Answers захищає бізнес-користувачів від необхідності розуміти організацію фізичного зберігання даних і дає їм змогу швидко й легко комбінувати дані з різних корпоративних джерел інформації. До основних функцій Oracle Answers у цій сфері належать:
  • o комбінування структурованих даних з різних джерел: Oracle ВІ Answers дозволяє користувачам комбінувати дані з різних застосувань або баз даних для виконання одного обчислення, наприклад, для порівняння прогнозів обсягу продажу, квот і фактичного доходу для точного прогнозу зростання доходу, користувачам можуть бути потрібні комбіновані дані з трьох джерел - системи прогнозування, системи збуту і головної бухгалтерської книги;
  • o комбінування реляційних і О LAP-джерел даних: Oracle ВІ Answers також дає користувачам можливість комбінувати дані з реляційної СУБД і OLAP-джерела при виконанні одного обчислення, наприклад, для порівняння прогнозів обсягу продаж з системи управління зв'язками із замовником Oracle CRM System з даними за доходами зі сховища даних SAP BI/DW Warehouse;
  • o комбінування структурованих і неструктурованих джерел даних: Oracle ВІ Answers також дає змогу користувачам комбінувати структуровані дані з реляційних баз даних з неструктурованими даними з електронних таблиць Excel для виконання одного обчислення;
  • o комбінування транзакційних даних з інформацією зі сховищ даних. Oracle ВІ Answers дає змогу користувачам комбінувати дані зі сховищ даних з інформацією, що міститься в системах транзакційної обробки, для виконання одного обчислення; На противагу цьому більшість продуктів бізнес-аналітики обмежують користувачів доступом до інформації тільки з одного джерела даних при виконанні одного обчислення, а в деяких рішеннях є обмеження на доступ користувача навіть до одного джерела даних під час всього сеансу.

Для виконання обчислень Oracle ВІ Answers дає користувачам змогу вибирати складні показники, такі як зміни частки ринку порівняно з минулим роком або зміни відсотка від загальної величини продажу порівняно з минулим роком. До основних функцій Oracle Answers належать:

1. Складні показники, подібні до тих, що були зазначені вище. Це складне завдання при обчисленнях SQL або в більшості продуктів для побудови нерегламентованих звітів, оскільки при цьому або (а) необхідно використовувати міжрядкові порівняння, або (б) необхідно застосувати запити, що комбінують різні рівні агрегації. Oracle Answers дає змогу обчислювати складні показники під час виконання запиту без необхідності виконання попередніх обчислень і збереження проміжних результатів.

Oracle ВІ Answers усуває необхідність створення і зберігання проміжних таблиць для зберігання змін показників протягом певного часу. Наприклад, багато організацій мають таблиці з NXM стовпцями, що представляють останні дані за N-ne-ріоди по М-показниках плюс NXM, що показують відхилення від попереднього року тощо. Oracle Answers робить ці показники доступними, визначаючи їх у метаданих, що усуває необхідність побудови і підтримки таких таблиць.

2. Похідні показники: Oracle ВІ Answers спрощує використання похідних показників, наприклад, заходів, одержаних і обчислених на основі результату запиту. Це такі показники, як рейтинги, середиьоквадратичні відхилення, проміжні суми і ковзні середні. Ці похідні заходи складно обчислити в SQL, але вони дуже корисні. Ковзне середнє і зміщене середнє значення вибірки - важливі функції для згладжування даних і визначення тенденцій змін. Oracle ВІ Answers дає змогу користувачам визначати нові формули на основі наявних показників. На противагу цьому багато інструментів бізнес-аналітики сьогодні не забезпечують подібні можливості.

Oracle ВІ Interactive Dashboard. Бізнес-користувачі дістають доступ до можливостей бізнес-аналітики передусім через Oracle ВІ Interactive Dashboard. Interactive Dashboard працює на основі Web-архітектури (на машині користувача не потрібно нічого, окрім браузера) і забезпечує користувачів широким спектром засобів для роботи в інтерактивному режимі, пропонуючи інформацію, відфільтровану і персоніфіковану відповідно до ідентифікаційних даних або ролі користувача, допомагаючи користувачам ухвалювати точні й ефективні рішення. Koристувачі можуть працювати з оперативними звітами, підказками, діаграмами, таблицями, зведеними таблицями, графічними даними й індикаторами. Вони мають можливість швидко і легко переходити до необхідної інформації, мати доступ до деталізації даних за необхідності подальшого аналізу, змінювати обчислення і працювати з результатами. Користувачі можуть швидко і легко агрегувати структуровані дані з реляційних баз даних, дані з мейнфреймів та іншими системами, а також не-структуровані дані з широкого спектра джерел, включаючи Internet, файлові сервери колективного доступу і сховища документів.

Використання Interactive Dashboard. Бізнес-користувачі можуть формувати інтерактивні інформаційні панелі (Dashboards) без будь-якої допомоги з боку фахівця з інформаційних технологій і не вдаючись до програмування. Користувачі можуть створювати сторінки інформаційних панелей, вибирати і змінювати зміст за допомогою Web-редактора інформаційних панелей. Для того, щоб додати зміст на Web-сторінку, користувачеві потрібно просто перетягнути аналітичний запит з Web-каталога з лівої панелі. Web-каталог є переліком усіх збережених об'єктів - підказок, аналітичних запитів і сторінок інформаційної панелі. Під час роботи з каталогом користувачі можуть проводити фільтрацію даних за допомогою клацання мишки по діаграмах і таблицях, діставати доступ до деталізованих даних, змінювати порядок сортування або напрям сортування стовпців, переходити до іншого аналітичного запиту залежно від контексту тощо. Інформаційні панелі є гнучкими інформаційними контейнерами. На додаток до змісту Business Intelligence вони можуть вбудовувати інформацію з корпоративного порталу, Web-сторінку або зображення з мережі Internet або внутрішньої мережі, документ Word або робочу книгу Excel.

Найважливішими функціями Interactive Dashboard є:

 • 1) потужні можливості аналітики: Dashboard забезпечує бізнес-користувачів потужним аналітичним середовищем, усуваючи необхідність самостійного створення запитів, що вимагають складних обчислень;
 • 2) обмін інформацією в режимі он-лайн: інформаційні панелі можуть бути опубліковані для доступу інших користувачів, даючи групам користувачів можливість легко обмінюватися інформацією один з одним;
 • 3) персоналізація: інформаційна панель може персоналізуватися для автоматичного відображення різних результатів залежно від того, яким чином проходить реєстрація користувача, тобто з використанням ідентифікаційної інформації користувача або ролі;
 • 4) фільтрація даних: інформаційна панель може бути побудована так, щоб відображення аналітичних запитів визначалося даними і пороговими величинами даних, встановленими користувачем;
 • 5) обмін інформацією в режимі оф-лайн: інформаційні панелі можуть бути збережені і розіслані у вигляді робочих книг (Briefing Books) або звітів для використання в оф-лайн режимі. Дані, що містяться в інформаційних панелях, можуть завантажуватися в Excel;
 • 6) вибірки, що зберігаються: користувачі можуть змінювати аналітичні запити на інформаційних панелях і зберігати внесені зміни для застосування в особистих цілях. Специфікації інформаційних панелей зберігаються в безпечному каталозі на Web-сервері;
 • 7) зміна стилю: інформаційні панелі використовують стандарти каскадних таблиць стилів (CSS). Це дає змогу змінювати стиль інформаційної панелі шляхом внесення змін до таблиць стилів, забезпечуючи навіть різні стилі для різних груп користувачів;
 • 8) Guided Analytics (керована аналітика) - функція Interactive Dashboard, що дає можливість змінювати зміст і формат інформаційної панелі динамічно відповідно до змін аналізованої інформації. Зокрема розділи на сторінці інформаційної панелі можуть встановлюватися і з'являтися тільки тоді, коли в даних присутня потрібна інформація. Наприклад, інформаційна панель менеджера з продажу може містити розділ, який з'являтиметься тільки при зниженні обсягів продажу основних продуктів у поточному кварталі. Якщо претензії споживача стали великою проблемою, з'явиться розділ, що показує збільшення претензій з боку замовників.

Окремі посилання на інформаційній панелі можуть працювати таким самим чином.

Організації можуть переймати найкращий досвід роботи з інформацією одного користувача або одного підрозділу і навчати інших користувачів або підрозділи використовувати цей досвід. Наприклад, можна скористатися досвідом ефективного використання інформації кращими менеджерами з продажу і за допомогою керованих посилань та навігації по сторінках інформаційної панелі навчити інших менеджерів з продажу використовувати інформаційну аналітику аналогічним чином.